AmericanLIFE, yeni açılacak bir şubeye resmi açılış sürecinde, mevcut kurumunuzun dönüştürülmesinde ve Milli Eğitim ile yapılacak yazışmalarla ilgili tam destek verir.
Kurum açma aşamasında;

  • Kuruluş evraklarının hazırlanması,

  • Açılacak olan binanın Milli Eğitim Standartlar Yönergesine uygunluğu,

  • Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri,

  • Eğitim personeline ilişkin çalışma izin teklifleri,

Yapı kullanım izni, teknik rapor, halk sağlığı raporu ve itfaiye raporu alma sorumluluğu Franchise alana aittir.

Kurumların dönüşümü için;

  • Kurum dönüşüm dosyasının hazırlanması,

  • İşten ayrılma ve işe alma evraklarının düzenlenmesi,

  • Yazışmaların usulüne uygun sürdürülmesi,

  • Milli Eğitim teftişlerine hazırlık yapılması,

  • Yıllık çalışma takviminin hazırlanması vb.

Milli Eğitim standartları ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her konuda merkezimize ulaşabilirsiniz. Alanında uzman personelimizi yerinde destek için kurumunuza davet edebilirsiniz.