Teenglish, AmericanLIFE’ın 7-17 yaş arasındaki kitleye uluslararası standartta İngilizce eğitimi veren markasıdır. Ülkemiz, ekonomik, sosyal, kültürel vb pek çok alanda batı dünyasıyla irtibat halinde olmasına rağmen İngilizce eğitimi konusunda dünyanın en başarısız ülkeleri arasındadır. Gençlerimiz neredeyse sıfıra yakın derecede İngilizce bilgisiyle okullardan mezun olmaktadırlar. Özellikle de özel okullara gitme imkanı bulamayan çocukların bu konudaki ihtiyacı çok daha fazladır. İngilizce eğitimini üniversite çağından önce başarılı bir şekilde tamamlamış gençlerin çok büyük avantajları olacaktır. Bu sebeple, erken yaşta İngilizce öğrenmeye karşı talep her geçen gün artmaktadır.

Teenglish size ne kazandırır?

Öğrenciler dil becerileri ve yaşlarına göre gruplandırılır. 7-17 Yaş arası çocuklar ve gençler için geliştirilmiş özel Teenglish LinguaFolio kullanılır.

Teenglish programına katılıp tamamlayan çocuklar;

  • İngilizce konuşur,

  • Farklı kültürleri tanır ve hoşgörü sahibi olur,

  • İletişim becerileri yüksek bireyler olur,

  • Danışmanlığını İngiliz, Amerikalı, Kanadalı birçok dil eğitim uzmanının hazırladığı bir programınn parçası olur,

  • Yaz tatillerini yurtdışında bir dil okulu ya da kamp programında geçirebilir.

Teenglish ‘‘Çoklu Zeka’’ yaklaşımını benimser. Çocukların farklı zeka türlerine sahip olmasını bir zenginlik olarak görüp, bütün eğitim programını bu yaklaşıma göre şekillendirmiştir.